Privacy verklaring

www.boerdrie.nl is een website van “De Boerdrie”. “De Boerdrie” verplicht zich tot de wettelijke bepalingen welke betrekking hebben op de wet privacy- en persoonsbescherming.

“De Boerdrie” is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens en zal deze niet verstrekken en/of verkopen aan derden, of gebruiken voor andere doeleinden uitsluitend dan waarvoor deze zijn bedoelt.

Vragen
Voor vragen met betrekking tot onze privacy verklaring kunt u een email sturen naar info@vakantieboerderij-giethoorn.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
“De Boerdrie” kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “De Boerdrie” verstrekt. “De Boerdrie” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM “DE BOERDRIE” GEGEVENS NODIG HEEFT
“De Boerdrie” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan “De Boerdrie” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verhuur van de vakantie-boerderij in Giethoorn.

HOE LANG “DE BOERDRIE” GEGEVENS BEWAART
“De Boerdrie” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
“De Boerdrie” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website ‘boerdrie.nl’ van “De Boerdrie” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
“De Boerdrie” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
“De Boerdrie” maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RingVerkoopSysteem te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. “De Boerdrie” heeft hier geen invloed op.
“De Boerdrie” heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vakantieboerderij-giethoorn.nl. “De Boerdrie” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
“De Boerdrie” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door “De Boerdrie” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@vakantieboerderij-giethoorn.nl.

www.boerdrie.nl is een website van “De Boerdrie”. “De Boerdrie” is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-54364443
E-mail: info@vakantieboerderij-giethoorn.nl